Viking Lane – South Lyon, MI

Custom Kitchen Renovation

Viking Lane – South Lyon, MI

This kitchen went with a statement island piece and two toned cabinets.

Viking Lane Kitchen Remodel 12

Viking Lane Kitchen Remodel 11

Viking Lane Kitchen Remodel 9

Viking Lane Kitchen Remodel 8

Viking Lane Kitchen Remodel 7

Viking Lane Kitchen Remodel 5

Viking Lane Kitchen Remodel 4

Viking Lane Kitchen Remodel 3

Griffith-18

Griffith-17

Griffith-16

Griffith-3

Griffith-2

Griffith-1

Griffith-1-4

Previous Portfolio
Downtown – Howell, MI
Next Portfolio
Downtown – Ann Arbor, MI
Menu